ABC-Methode: geeft aan wat participatieklanten KUNNEN en WILLEN?!

Het gaat om mensen, hun capaciteiten en mogelijkheden.

Objectief inzicht in de mogelijkheden van de klant als voorspeller van participatiesucces! De ABC-Methode helpt onder meer bij:

  • Klantinzichten geven over het verschil tussen kunnen en willen
  • Verbetering screening- en intakeproces en vergroting uitstroom
  • Nieuwe perspectieven bieden voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, 'zittend-bestand', statushouders enzovoorts
  • Klanttraject keuzes door een objectief inzicht gemakkelijk overdraagbaar maken bij onder meer wijkteams, bemiddeling, begeleiding, werkervaringsplekken

Klik hier om te lezen wat de Divosa Werkwijzer Diagnose-instrumenten vermeldt over de ABC-Methode.

Klik hier om te lezen wat 'de Routewijzer naar werk' vermeldt over de ABC-Methode.

De ABC-Methode is 20 jaar geleden specifiek ontwikkeld door en voor professionals uit de sector. De methode is wetenschappelijk gevalideerd op Europees niveau (EFPA) en wordt zowel in Nederland als in Duitsland veelvuldig binnen het sociale domein ingezet.