Waarom werkt de ABC-Methode?! Uitspraken van klanten, teamleiders en klantmanagers

Het gaat om mensen, hun capaciteiten en mogelijkheden.

Participatiewet en het sociale domein. De ABC-Methode helpt!

  • Het optimaliseren van de verdienmodellen vanuit inzicht in de mogelijkheden van klanten
  • De diagnose aan het begin van een traject met als doel uitstroom te vergroten en loonwaarde trajecten te maximaliseren
  • Klantinzichten te geven over: het verschil tussen kunnen en willen, weerstanden die duurzame participatie kunnen beletten, geschikte werk- of participatierichtingen en mogelijke tegenprestatie.
  • Nieuw participatie perspectief voor alle doelgroepen
  • Juiste voorinvestering om loonwaarde-instrument gerichter toe te passen
  • Klantinzichten overdraagbaar te maken binnen wijkteams
  • Vakinhoudelijke training voor professionals om zelf te werken met de klantinzichten vanuit de ABC-Methode

Klik hier om te lezen wat 'de Routewijzer naar werk' vermeldt over de ABC-Methode.

Klik hier voor informatie over het waarom van de ABC-Methode.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst; 'Werkende aanpak Jeugdwerkloosheid'.