Hoe krijg ik grip op mijn klantenbestand?

Het gaat om mensen, hun talenten en mogelijkheden.

De ABC-Methode helpt onder meer bij:

  • Inzicht geven over het kunnen en willen van klanten
  • Het verbeteren van screening- en intakeproces en vergroting uitstroom
  • Bieden van nieuwe perspectieven voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, 'zittend-bestand', 50-80 groep, statushouders enzovoorts
  • Klanttraject keuzes makkelijker maken
  • Samenwerking en overdracht makkelijk maken bij onder meer wijkteams, bemiddeling, begeleiding, werkervaringsplekken

Klik hier om te lezen wat de Divosa Werkwijzer Diagnose-instrumenten vermeldt over de ABC-Methode.

Klik hier om te lezen wat 'de Routewijzer naar werk' vermeldt over de ABC-Methode.

De ABC-Methode is 20 jaar geleden specifiek ontwikkeld door en voor professionals uit de sector. De methode is wetenschappelijk gevalideerd op Europees niveau (EFPA) en wordt zowel in Nederland als in Duitsland veelvuldig binnen het sociale domein ingezet.

Klik hier om direct contact met ons op te nemen.