Iedereen heeft waarde!

Meerwaarde klantdiagnose

Keuzes om met de 'juiste' klant de 'juiste' trajecten op te pakken zijn belangrijk dan ooit geworden. Objectief inzicht, op wetenschappelijke basis, vanuit de ABC-Methode ondersteunt om de juiste keuzes te maken.

Zo kan bepaald worden welke klanten kansrijker voor (duurzame) uitstroom op korte termijn zijn, wie voor specifieke re-integratietrajecten in aanmerking kunnen komen of waar (ont)zorgen de oplossing is. Kortom, u kunt heel gericht budgetten voor bepaalde doelgroepen toewijzen met grote(re) kans van slagen.

Professionals binnen het sociale domein in Nederland en Duitsland geven aan dat door de ABC-Methode:
- Inzicht verkregen wordt in wat een kandidaat op de arbeidsmarkt KAN naast wat hij WIL
- Inzicht verkregen wordt waarom kandidaten JA zeggen en NEE doen
- Zeer nauwkeurig en 'in de roos' geschoten wordt waardoor acceptatie van professional en kandidaat ontstaat en de weg naar gezamenlijke plannen ontstaat

Hierdoor ondersteunt de ABC-Methode bij het beperkten van instroom, vergroten van uitstoom, betere trajectkeuzes en doelgroepenbeleid voor onder meer jongeren.

Klik hier voor de informatie over de oplossingen met behulp van de ABC-Methode.