Gedrag is een effectieve voorspeller van succes

News

01

17

Verslag bijeenkomst 'Werkende aanpak Jeugdwerkloosheid'

Op donderdag 17 maart heeft bij L&D Support in Amsterdam de bijeenkomst 'Werkende aanpak Jeugdwerkloosheid' plaatsgevonden. Naast toelichtingen van de gemeenten Nijmegen en Zaanstad was er een inleiding van Mark van Rijn van YoungWorks over onder meer het 'Puberbrein binnenste buiten' en over de trends- en ontwikkelingen van de huidige jongeren. Hieronder een kort verslag van deze middag.

Introductie
Namens L&D Support en vanuit het ABC-Jongerenprofiel heten George van Ederen en Marije Egberts, respectievelijk directeur van L&D Support en sectormanager ABC-Methode, iedereen welkom. In de voorstelronde gaven alle deelnemers aan wie ze zijn en waarom hun hart klopt voor jongeren. De aanwezigen van deze middag zijn professionals van RMC' s en Jongerenloketten en een aantal Jongerenloket managers.

Presentatie Mark van Rijn - YoungWorks

De presentatie van Mark ging onder meer over:
* Jongeren van nu krijgen het niet automatisch beter dan de generaties voor hen
* Jongeren hebben behoefte aan extraverte beroepen en zelfstandig ondernemerschap. De beroepsrichtingen marketing, PR en verkoop zijn populair.
* Jongeren vinden zelfstandigheid belangrijk, willen zelf beslissingen nemen en hun eigen tijd indelen EN toch hebben ze liever een vaste baan en vinden ze een rolmodel voor sturing en leiding fijn
* Jongeren willen in hun werk verder komen, ruimte hebben en verbondenheid ervaren met het hogere doel van de taak.

De totale presentatie van Mark is te vinden op www.youngworks.nl/LDSupport


Toelichting Richard van Vugt - Regionaal Werkbedrijf Gemeente Nijmegen

Richard geeft aan dat binnen de gemeente Nijmegen tot tevredenheid gewerkt wordt met de inzichten die voortkomen uit het ABC-Jongerenprofiel. Met name om gerichte en juiste keuzes te maken samen met de jongeren. Richard geeft aan dat:

* Voor de groep kwetsbare jongeren waarbij het in eerste instantie lastig was een goed beeld van te krijgen, geven de inzichten vanuit het ABC-Jongerenprofiel de jongere een herkenbare spiegel.
* Daarmee ontstaat veel tijdwinst. En kunnen de juiste en gerichte trajecten voor school, leerwerk, werk gestart worden.
* De herkenning door de jongeren op hun eigen inzichten is 99,9%

Richard heeft ook quotes van jongeren en collega's verzameld over het werken met de ABC-Jongerenprofiel inzichten. Hieronder een aantal;
* Jongere; 'Ik dacht eerst wat een ongelofelijk onzin en na de bespreking zie ik dat het helemaal klopt'
* Collega; 'Het plan van aanpak sluit enorm goed aan! De jongeren geeft zelf zijn talenten en belemmeringen aan en de kans van slagen wordt vergroot/
* Manager; 'Ik wil benadrukken dat het enorm veel tijdswinst oplevert omdat duidelijk wordt met wie je nu wel en (nog) niet kan doorpakken'.

Toelichting Paule van Kampen - Gemeente Zaanstad

Paula werkt vanuit de Gemeente Zaanstad met de inzichten van het ABC-Jongerenprofiel. Ze geeft aan dat de jongeren het best een klus vinden om de vragenlijst in te vullen en het uiteindelijk wel braaf doen. De jongeren geven aan dat ze geen idee hebben wat hieruit kan komen. Paula noemt dat in de gesprekken, die volgen op basis van de inzichten, blijkt dat (kwetsbare) jongeren echt in hun kracht gezet kunnen worden. Ook blijkt dat er goede inzagen uit komen waaruit bijvoorbeeld zichtbaar wordt dat een 'pitstop' voor sommige jongeren noodzakelijk is. Paula gaf nog 2 concrete voorbeelden van successen.

'Een jongeman zat helemaal vast in het spelen van games. Na het gesprek met het ABC-Jongerenprofiel kwam naar voren dat hij wilde gaan studeren (HBO Maatschappelijk Werk). Hij zag door de uitkomst van het Jongerenprofiel in waaraan hij zijn tijd vergooide. Hij heeft een metamorfose ondergaan en is inmiddels aan het werk.

'Een jongedame in de leerwerkstraat wilde altijd kapster worden en uit het traject kwam naar voren dat ze toch haar talenten beter kon en wilde inzetten in de zorg. Ze is momenteel bezig met een gerichte opleiding in de zorg'.

Discussie en verdere toelichting

In de discussie die volgt na de inleiding wordt een korte verdere toelichting gegeven op wat het ABC-Jongerenprofiel allemaal doet en ook wat het niet doet.

Voor verdere informatie hieromtrent verwijzen we graag naar:
http://www.abc-methode.nl/nl/oplossingen/de-abc-methode/*-instrument-voor-doelgroepenbeleid