Iedereen deugt, maar waarvoor?

Juist in deze tijd voelen is de noodzaak groot om zoveel mogelijk burgers zo snel als mogelijk te begeleiden naar passend (vrijwilligers)werk. De ABC-Methode ondersteunt hierbij door:

ü Snel en eenvoudig inzage welke burgers overbrugbaar zijn naar werk

ü Direct inzage in het multi-talent en geschikte werkrichtingen van de burger met het nieuwe JOBiDEE rapport

ü Matching op werkelijke vacatures en vacatures duurzaam matchen op meest geschikte kandidaten vanuit de populatie

ü Werkgevers te ondersteunen met goede inzichten waarom de kandidaten zo goed passen bij de gewenste kwaliteiten behorende bij de functies. Dit ongeacht cv en/of achtergrond.

Onderzoek heeft uitgewezen dat u hiermee minimaal 20% extra uitstroom genereert ten opzichte van de bestaande uitstroom. Dit simpelweg doordat u bewust voor de juiste kandidaten de juiste keuzes maakt.

Ervaringen uit de praktijk

Klik hier voor ervaringen uit de praktijk van professionals en klanten in het sociale domein zoals van een teamleider bij gemeente:

"Winst op tijd, geld en verminderen van de werkbelasting van de werkcoaches door alleen te investeren op het juiste type ondersteuning"