Veerkachtige medewerkers maken veerkrachtige organisaties

Meerwaarde klantdiagnose

Keuzes om met de 'juiste' klant de 'juiste' trajecten op te pakken zijn belangrijk dan ooit geworden. Objectief inzicht, op wetenschappelijke basis, vanuit de ABC-Methode ondersteunt om de juiste keuzes te maken.

Zo kan bepaald worden welke klanten kansrijker voor (duurzame) uitstroom op korte termijn zijn, wie voor specifieke re-integratietrajecten in aanmerking kunnen komen of waar (ont)zorgen de oplossing is. Kortom, u kunt heel gericht budgetten voor bepaalde doelgroepen toewijzen met grote(re) kans van slagen.

Professionals binnen het sociale domein in Nederland en Duitsland geven aan dat door de ABC-Methode:
- Inzicht verkregen wordt in wat een kandidaat op de arbeidsmarkt KAN naast wat hij WIL
- Inzicht verkregen wordt waarom kandidaten JA zeggen en NEE doen
- Zeer nauwkeurig en 'in de roos' geschoten wordt waardoor acceptatie van professional en kandidaat ontstaat en de weg naar gezamenlijke plannen ontstaat

Hierdoor ondersteunt de ABC-Methode bij het beperkten van instroom, vergroten van uitstoom, betere trajectkeuzes, matchen op juist vrijwilligerswerk en doelgroepenbeleid voor onder meer jongeren.

Klik hier voor de informatie over de oplossingen met behulp van de ABC-Methode.