Inzicht in mogelijkheden van klanten is de sleutel!

Inzicht in mogelijkheden van klanten is de sleutel!

De ABC-Methode maakt snel en gemakkelijk duidelijk voor welke klaten direct bij de screening/intake de korte weg richting uitstroom kunnen maken en voor welke bestaande klanten participatie het meest kansrijk zal zijn.

Doordat de ABC-Methode inzichtelijk maakt welke mogeljkheden en belemmeringen er op dit moment zijn, kan er een zeer betrouwbare inschatting gemaakt worden welke stappen en acties er ondernomen moeten worden.

De informatie over klanten is zowel op individueel als op totaal klantbestand inzichtelijk. Zo kan enerzijds juiste individuele begeleiding geboden worden en anderzijds vooraf juiste keuzes gemaakt worden met welke groep welke trajecten ingezet worden.