Altijd in de roos schieten!

Kansrijke trajectkeuzes voor klanten!

Keuzes maken is onvermijdelijk. Een goede onderbouwing van de keuze wordt bij de afname van middelen steeds belangrijker.

De ABC-Methode ondersteunt met antwoorden op de volgende vragen :

  • Op welke manier en binnen welke tijd gaan de investeringen in de klant zich terugverdienen door middel van uitstroom of participatie
  • Welke groep klanten is het meest kansrijk om energie en middelen aan te besteden en wat levert dit op?
  • Welk traject voor welke klant is passend?
  • Hoe worden de talenten en voorkeuren van het eigen personeel ingezet?

Kansrijke trajectkeuzes op basis van inzicht in mogelijkheden van klanten!

De ABC-Methode laat duidelijk zien wat een klant kan naast wat een klant wil. De volgende trajectkeuzes zijn succesvol in te zetten nadat een kandidaat een ABC-Meting heeft gedaan.

  • Welke klant kan wel, maar wil niet? : Handhaving en controle
  • Welke klant kan wel en wil wel? : Kansrijk & perspectief op regulier werk motiveren
  • Welke klant kan niet en wil ook niet? : Zorg of begeleidingstraject
  • Welke klant kan niet maar wil wel? : Participatie, beschut werk, ondersteuning

Klik voor meer informatie over geschikte trajectkeuzes.