Welk vrijwilligerswerk past het best bij de burger?

Matchen op geschikt vrijwilligerswerk voor de burger

Wist je dat 2021 is uitgeroepen tot het jaar van de vrijwilliger? In deze tijd en in de toekomst gaat het vrijwilligerswerk bijdragen aan de nieuwe vragen die in onze samenleving spelen. Binnen de ABC-Methode is matching op geschikt vrijwilligerswerk nu ook mogelijk.

Vragen die beantwoord kunnen worden zijn: kan de kandidaat vrijwilligerswerk doen, en zo ja, in welke richting zou dat kunnen?

Reden te meer om burgers te enthousiasmeren voor het vrijwilligerswerk, ze te kunnen laten floreren in geschikt vrijwilligerswerk en bij te dragen aan de inzet voor een ander in de samenleving.