Iedereen deugt, maar waarvoor?

- Vergroten duurzame uitstroom, maximaliseren van inzet van loonwaarde-instrument en participatie
- (met doorklik stuk tekst en naar contactbutton voor businesscases Amsterdam Noord en Wageningen, uitleg werkgeversrapportage Werkgevers vertrouwen op de kwaliteit van het aanbod bij inzet van de ABC-Methode)

- Voorkomen van verkeerde trajectkeuzes bij klanten  Werkprocessen inrichten vanuit klantinzichten
(met doorklik naar stuk tekst en uitleg Veel re-integratie lijkt op een dokter-patient verhouding, ook als de gemeente het zelf oppakt. De ABC-Methode zorgt voor een gezamenlijke erkenning en herkenning van het startpunt naar een stappenplan om het maximaal mogelijke met de WWB klant te bereiken.)

- Instrument voor doelgroepenbeleid
(Er kan heel gericht budgetten voor bepaalde doelgroepen toegewezen worden met grote(re) kans van slagen/succes)
met doorklik stuk tekst over WWB, Wajong inzicht in arbeidsvermogen vanuit arbeidsbelastbaarheid, SW behoud van beschut werk voor wie en voor wie niet, en U25, ZZP, 50+ en alleenstaande ouders)