Hoe weet ik wat deze millennial ECHT wil en nodig heeft om te floreren?!

De praktijk spreekt

Professionals binnen het sociale domein in Nederland en Duitsland geven aan dat door de ABC-Methode:
- Inzicht verkregen wordt in wat kandidaat KAN naast wat hij WIL
- Inzicht verkregen wordt waarom kandidaten JA zeggen en NEE doen
- Zeer nauwkeurig en 'in de roos' geschoten wordt waardoor acceptatie van professional en kandidaat ontstaat en de weg naar gezamenlijke plannen ontstaat

Klik hier voor alle interessante uitspraken van teamleiders, klantmanagers en klanten. Tevens zijn hieronder een aantal uitspraken van klanten en professionals van de ABC-Methode diagnose en het ABC-Jongerenprofiel weergegeven.


"Na alle vragenlijsten die ik heb ingevuld in de afgelopen 12 jaar is dat de eerste en enige waar de resultaten écht aangeven wat er nu echt belangrijk voor mij is én wat ik daar mee kan!" --> Jongere: vanaf 6e levensjaar gewoond in internaten.

Jongere gemeente Zaanstad


"Confronteren op contra-productief gedrag én ondersteunen op succesvol gedrag komt uit het ABC-Jongerenprofiel rapport naar voren en levert de benodigde verbinding en versnelling!"

Klantmanager gemeente Wageningen


"De informatie over welke valkuilen en mate van afhankelijk van anderen voor de desbetreffende jongere, geven handvatten voor een succesvol vervolg. Dit ben ik nergens anders nog tegengekomen!"

Casemanager Jongeren Zaanstad


"Stop trajecthoppen! Stop met de klant bezigheidstherapie aan te bieden en geef je werkgevers een betrouwbaar beeld van de klant. Laat zien dat je onderbouwd weet waarmee je bezig bent! Effectieve uitstroom begint altijd met het kennen van je klant in al zijn/haar complexiteit. Pas dan kan de klantmanager de juiste keuze maken voor het vervolgtraject en ben je geloofwaardig naar klant en werkgever. De echte besparing op re-integratiegelden maak je door vooraf je klant te kunnen ´lezen´ waardoor je nagenoeg altijd de juiste trajectkeuze kan aanbieden. De ABC-meting en rapport helpen hier enorm bij".

Teammanager gemeente Wageningen, Werkt succesvol met de ABC-Methode en heeft naar eigen zeggen de afgelopen jaren miljoenen ingeleverd op het re-integratiebudget terwijl de uitstroom op peil bleef en verbeterde!


Een klant, die als zeer agressief te boek stond, raakte in tranen na de terugkoppeling op de ABC­-meting. Hij gaf aan dat hij eindelijk begrepen werd. De agressie stond het oplossen van de problemen in de weg, na het ABC-gesprek kon er wél aan oplossingen gewerkt worden met de klant.

Klantmanager gemeente Capelle aan den IJssel


"Al onze klanten kunnen, nadat we de uitkomsten van de ABC-meting hadden besproken, zich herkennen in de uitkomsten en voelen zich erkent in hun situatie van dat moment. De klanten die in balans zijn voelen zich in hun kracht gezet door de competenties en voorbeeld beroepen en de klanten die uit balans zijn ervaren vaak een enorme opluchting dat zij de "schijn" niet langer op hoeven te houden, maar mogen werken aan herstel. Hiermee ervaren de klantmanagers dat de bereidheid van de klant om in beweging te komen veel groter is dan in de gesprekken zonder de ABC­-meting".

Klantmanagers van de ISD Noordoost


Een gesprek met een klant naar aanleiding van een ABC-meting gaat altijd ergens over! Het levert verdieping op aantal punten waar dat niet altijd verwacht was. Het inspireert participatieklanten. Het geeft positieve inzichten en de rapportage verheldert re-integratie vraagstukken waar klanten nog geen verbanden hadden weten te leggen.

Re-integratiespecialist Gemeente Nijmegen