Verhalen uit de praktijk

Het gaat om mensen, hun talenten en mogelijkheden.

De ABC-Methode helpt onder meer bij:

  • Inzicht geven over het kunnen en willen van klanten
  • Bij de start juiste keuzes maken voor best passende traject
  • Het verbeteren van screening- en intakeproces en vergroting uitstroom
  • Bieden van nieuwe perspectieven voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, 'zittend-bestand', '50-80' groep, inburgeraars
  • Samenwerking en overdracht makkelijk maken bij onder meer wijkteams, bemiddeling, begeleiding, werkervaringsplekken

De ABC-Methode is 25 jaar geleden specifiek ontwikkeld door en voor professionals uit de sector. De methode is wetenschappelijk gevalideerd op Europees niveau (EFPA) en wordt zowel in Nederland als in Duitsland veelvuldig binnen het sociale domein ingezet.

Klik hier om te lezen wat de Divosa Werkwijzer Diagnose-instrumenten vermeldt over de ABC-Methode.

Klik hier om contact met ons op te nemen.


Organisaties die werken met de ABC-Methode inzichten