Gedrag is een effectieve voorspeller van succes

Objectief inzicht in de mogelijkheden van de participatieklant als voorspeller van participatiesucces!

Gemeenten ontbreekt het vaak bij bestandsanalyses, klantgesprekken, trajectkeuzes en inzet van middelen aan objectief inzicht in de mogelijkheden van klanten om te kunnen participeren. Zijn er mogelijke belemmeringen te verwachten en als deze er in mindere mate zijn, wat zijn dan de talenten op basis van (functierelevant) gedrag van de klant. Uit onderzoek blijkt dat juist de correlatie tussen stabiliteit / (arbeids)belastbaarheid en (functierelevant) gedrag goede voorspellers zijn voor participatie en trajectkeuzes. De ABC-Methode biedt deze objectieve inzichten.

De focus van de ABC-Methode ligt altijd op mensen. Inzicht verschaffen in de mogelijkheden van vandaag en voor de toekomst om te kunnen participeren is het doel. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen meer betrokken zijn bij activiteiten die hen goed passen.

Gemeenten gebruiken de klantdiagnose inzichten vanuit de ABC-Methode om goed bestandsinzicht te krijgen vanuit de mogelijkheden van de klanten zelf of voor specifieke groepen zoals 'zittend bestand', jongeren of statushouders.

Klik hier voor de informatie over de aanpak van de ABC-Methode.